Thursday, August 9, 2012

barang kepunyaan

barang ini kepunyaan saya
hasil titik peluh saya
membayarnya dengan peluh
dan air mata

barang ini kepunyaan saya
pemilik abadinya saya
kalau kamu mahu pinjam
jangan buat harta

barang ini kepunyaan saya
bila kamu sudah guna
pulangkan seperti asalnya