Sunday, March 3, 2013

hanya seorang lelaki

hanya seorang lelaki
jadi kemudi

hanya seorang lelaki
jadi wali

hanya seorang lelaki
jadi panji

payung untuk berlindung
perisai untuk bertahan
lengan untuk memeluk
bahu tempat bertangis
riba tempat mengalas

hanya seorang lelaki
jadi abdi

No comments: